Sunday 3 March 2024
کد خبر : 765
تاریخ انتشار : جمعه 9 اردیبهشت 1401 - 13:44
- بازدید

مدیر کل راه و شهرسازی فارس اعلام کرد؛؛

شهرداری ها روند صدور پروانه های ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن را تسریع کنند

مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت : شهرداریها روند صدور پروانه های ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن را تسریع کنند.؛

به گزارش به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ( فارس) ، محمود رضا طالبان در سفر یک روز خود به شهرستان اقلید و بازدید آغاز عملیات آماده سازی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان اقلید افزود: تمام تلاشمان را میکنیم که روند اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن تسریع شود.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس اذعان داشت : هم اکنون ۲۴۰۰ هکتار زمین در استان فارس جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده و ۱۱۱۰ هکتار نیز در شهرهایی که زمین دولتی وجود نداشته با مالکین در دست توافق است.

محمود رضا طالبان با اشاره به لزوم همکاری و کمک شهرداریها در جهت صدور پروانه های ساختمانی و دیگر موارد مربوط به طرح نهضت ملی مسکن افزود: نگاه ما به شهرداریها یک نگاه همکاری و کمک است و به هیچ وجه نگاه رقابتی نداریم.

در ادامه جلسه شورای مسکن شهرستان اقلید ، فرماندار اقلید شهرام منصوری افزود: با تلاش و کوشش اداره کل راه و شهرسازی و همکاری و همدلی سایر دستگاهها در بحث اجرای نهضت ملی مسکن هیچ مشکل و مانعی وجود ندارد و شهرستان اقلید جزء اولین شهرستانهایی در استان فارس است که زمین نهضت ملی مسکن در آن تامین شده است .

شایان ذکر است در این سفر یک روزه مدیر کل را ه و شهرسازی فارس از پروژه های آغازعملیات آماده سازی طرح نهضت ملی مسکن در شهر دژکرد و آغاز عملیات آماده سازی طرح نهضت ملی مسکن شهر اقلید و همچنین پروژه های راهسازی شهرستان و بخشی از آزادراه شیراز- اصفهان بازدید کرد.

، محمود رضا طالبان در سفر یک روز خود به شهرستان اقلید و بازدید آغاز عملیات آماده سازی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان اقلید افزود: تمام تلاشمان را میکنیم که روند اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن تسریع شود.

مدیر کل راه و شهرسازی فارس اذعان داشت : هم اکنون ۲۴۰۰ هکتار زمین در استان فارس جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده و ۱۱۱۰ هکتار نیز در شهرهایی که زمین دولتی وجود نداشته با مالکین در دست توافق است.

محمود رضا طالبان با اشاره به لزوم همکاری و کمک شهرداریها در جهت صدور پروانه های ساختمانی و دیگر موارد مربوط به طرح نهضت ملی مسکن افزود: نگاه ما به شهرداریها یک نگاه همکاری و کمک است و به هیچ وجه نگاه رقابتی نداریم.

در ادامه جلسه شورای مسکن شهرستان اقلید ، فرماندار اقلید شهرام منصوری افزود: با تلاش و کوشش اداره کل راه و شهرسازی و همکاری و همدلی سایر دستگاهها در بحث اجرای نهضت ملی مسکن هیچ مشکل و مانعی وجود ندارد و شهرستان اقلید جزء اولین شهرستانهایی در استان فارس است که زمین نهضت ملی مسکن در آن تامین شده است .

شایان ذکر است در این سفر یک روزه مدیر کل را ه و شهرسازی فارس از پروژه های آغازعملیات آماده سازی طرح نهضت ملی مسکن در شهر دژکرد و آغاز عملیات آماده سازی طرح نهضت ملی مسکن شهر اقلید و همچنین پروژه های راهسازی شهرستان و بخشی از آزادراه شیراز- اصفهان بازدید کرد.

نویسندگان :
چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]

 بازی مختار  بازی سفیر عشق